تعبیر خواب مار/ بر اساس رنگ و حالت‌های مختلف آن | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022
12

تعبیر دیدن خواب مار با رنگ های مختلف

 • کد خبر : 74120
 • 26 اردیبهشت 1398 - 12:49
تعبیر دیدن خواب مار با رنگ های مختلف

خواب حالتی است که در آن هوشیاری نسبت به محرک‌های محیطی کاهش پیدا می‌کند، حالتی مانند کما، خواب زمستانی و مرگ است که به سرعت بازیابی می‌شود. یکی از مسائلی که همیشه ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند، موضوع عجیب خواب دیدن است. دانشمندان به روش‌های مختلفی توانسته اند از لحاظ علمی تا حدودی […]

خواب حالتی است که در آن هوشیاری نسبت به محرک‌های محیطی کاهش پیدا می‌کند، حالتی مانند کما، خواب زمستانی و مرگ است که به سرعت بازیابی می‌شود. یکی از مسائلی که همیشه ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند، موضوع عجیب خواب دیدن است. دانشمندان به روش‌های مختلفی توانسته اند از لحاظ علمی تا حدودی به کشف و شهود درباره این موضوع برسند اما هنوز به درک کاملی از فرآیند خواب دیدن و اینکه دقیقا چه اتفاقی برای بدن و ذهن می‌افتد نرسیده‌اند. تعبیر خواب از گذشته تا کنون همیشه موضوعی بوده که افراد زیادی را درگیر خود کرده است. این موضوع انقدر ریشه عمیقی دارد که به برخی افراد ویژگی معبر بودن اطلاق می‌شود. معبران برای هر پدیده‌ای که در خواب رویت می شود تعابیر مختلفی ارائه کرده‌اند. یکی از خواب‌های معمول و متدوالی که دیده می‌شود خواب مار است. بی اغراق می‌توان گفت همه آدم ها در زندگی‌شان حداقل یک بار خواب مار می‌بینند. از همین رو افراد متخصص در این زمینه تعابیر متفاوتی برای دیدن مار در خواب بیان کرده‌اند. در ادامه به بررسی تعبیر برخی از آن‌ها پرداخته می‌شود.

 

کلیت تعبیر خواب مار

دشمن پنهان. زندگانی. سلامتی. پادشاهی. سپه سالاری. دولت، زن. مراد. پسر. سیلاب.

 

 

تعبیر خواب خواب مار از دیدگاه برخی بزرگان

کاندورن: دیدن خواب مار بیانگر انگیزه خلاقانه فرد نسبت به خرد و حکمت است. او بر این باور است که تعبیر خواب مار بسته به نظر هر فردی دارد که از خواستگاه فرهنگی‌اش بر‌می‌آید.کما اینکه در بخشی از غرب مار را به عنوان موجودی ترسناک تلقی می‌کنند. اما در بخشی از شرق به مار احترام می‌گذارند.

ابن سیرین: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

منوچهر مطیعی تهرانی: مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

 

تعبیر خواب مار در حالت‌های مختلف:

-وقتی مار از بدن خارج می‌شود:  اگر مار از سوراخ دهان و گوش و یا آلت تناسلی مرد مار خارج شود نشانه این است که فرزند فرد دشمن اش خواهد شد. یا  اگر فرد خواب ببینید که مار وارد مقعداش شده نشانه زیان و ضرر خواهد بود.

-وقتی چند مار در مکانی روی هم انباشته شده باشد: شخصی بزرگ باعث غم و اندوه می‌شود. (ابن سیرین)

-وقتی فرد در حال گرفتن یا درگیری با مار باشد: دعوا و درگیری با دشمن که اگر مار بر فرد غلبه کند، یـعـنـی دشمن پیروز می‌شود و اگر فرد بر مار غلبه کند به معنی پیروزی در دریری و مشاجره است. (ابن سیرین)

– وقتی فرد در حال کشتن مار باشد: شکست دشمن. (ابن سیرین)

– وقتی مار در حال فرار باشد: ضعف دشمن (ابراهیم کرمانی)

-وقتی مار از آسمان ببارد: آن سرزمین به عذاب الهی گرفتار خواهد شد (ابراهیم کرمانی)

-سوار شدن بر مار: به معنی فرمانبردار بودن دشمن (جابر مغربی)

-مارگزیدگی: نشانه خیانت، مشکلات خانوادگی و کاری و یا شکست رابطه عاشقانه

-خفه شدن با پیچیده شدن مار دور گردن: به معنی موقعیتی سرکوب کننده، اجباری و خطرناک

-دیدن خواب مرده: نشانه نماد مثبت، وسوسه،ترس و یا فریب، وسوسه

-دیدن مار دو سر: نشانه مشکلات سرکوب شده در زندگی شخصی و ترس

 

تعبیر خواب مار بر اساس رنگ آن:

 1. مار سبز: تعبیر دیدن مار سبز یعنی دشمن فرد  زاهد و درستکار و پرهیزکار است.

 1. مار سیاه: تعبیر دیدن مار سیاه تعبیرش دشمن بسیار زیاد است.

 1. مار سفید: تعبیر دیدن مار سفید تعبیرش بزرگی و عظمت است.

 1. مار قرمز:تعبیر دیدن مار قرمز یعنی دشمن فرد خوش‌گذران است.

 1. مار زرد: تعبیر دیدن مار زرد یعنی دشمن فرد  زرد چهره و شبیه آدم‌های مریض است.

تعبیر خواب مار از زبان پیامبران و ائمه:

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است، یـعـنـی زکوت مال خود را نمی‌دهی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَیُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ… _ … چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده‌اند در روز قیامت زنجیر گردن آن‌ها شود… (آل عمران-۱۸۰).
 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مار عبارتند از: خواسته و مراد/ پسر/ سیل/ دشمن مخفی/ زندگانی/ کامیابی/ زن/ سلامتی/ پادشاهی/ سپه‌سالاری

لینک کوتاه : https://jomhouriat.net/?p=74120

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.