آموزش و پرورش در بودجه 1401 | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

آموزش و پرورش در بودجه 1401

13دی
آموزش و پرورش در بودجه ۱۴۰۱

آموزش و پرورش در بودجه ۱۴۰۱

به جهت ایجاد انگیزه در مدارس برای جمع آوری کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی موضوع تبصره «۹» بند «د» پیشنهاد می شود معادل ۱۰۰ درصد منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پرداخت سرانه مدارس مربوطه به حساب آنها واریز شود.