احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت

17خرداد
مکانیزم بازگشت تحریمها بدون رای گیری شورای امنیت

مکانیزم بازگشت تحریمها بدون رای گیری شورای امنیت

اگر هر عضو برجام از ایران بدلیل نقض برجام شکایت کند و ازتوضیح ایران قانع نشود ، بدون رای گیری در شورای امنیت،تحریم های گذشته برمی گردد