اسکناس | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ 12 صفر 1443 Sunday, 19 September , 2021

اسکناس

۱۷اسفند
ویژگی های امنیتی اسکناس ۵هزار تومانی جدید/ عکس

ویژگی های امنیتی اسکناس ۵هزار تومانی جدید/ عکس

چاپ شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب قرمز فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ طلایی مایل به زرد تغییر طیف می‌دهند.