اشتغال براي زنان سرپرست خانوار | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت , ۱۴۰۰ 28 رمضان 1442 Sunday, 9 May , 2021

اشتغال براي زنان سرپرست خانوار

۱۴مهر
کمک به ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

کمک به ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

یکی از وظایف مهم بر عهده نظام بانکی کشور که در چند سال اخیر بیش از پیش به آن پرداخته شده است موضوع مسئولیت اجتماعی، تلاش در ارائه خدمات مورد نیاز جامعه و ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی است. تلاشی که همگام با اهداف تعریف شده در برنامه های مجمع جهانی توسعه پایدار(WBCSD) بوده و […]