الله کرم | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

الله کرم

19آبان
الله کرم: روحانی به ۱۴۰۰ نمی‌رسد!

الله کرم: روحانی به ۱۴۰۰ نمی‌رسد!

به گزارش جمهوریت روسای جمهور در ایران معممولا علاقه و تمایل داشتند که بعد از پایان دوره مسئولیت، سکان امور اجرایی را تحویل کسی بدهند که به نگاه سیاسی آنها نزدیک باشد اما هیچ گاه این علاقه محقق نشده است. هاشمی رفسنجانی دولت خود را به کسانی تحویل داد که قبح انتقاد و همجمه رسانه […]