امیرحسین‌خادمی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 5 October , 2022

امیرحسین‌خادمی

31شهریور
قصه‌ی پرغصه‌ی تجاوز و مرگ امیرحسین‌خادمی

قصه‌ی پرغصه‌ی تجاوز و مرگ امیرحسین‌خادمی

​در بداقبالی امیرحسین خادمی همین بس که خبر مرگ و تجاوز به وی در هیاهوی خبری این روزها مغفول ماند.