بعد اقتصادی ساخت و ساز در بخش خصوصی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

بعد اقتصادی ساخت و ساز در بخش خصوصی

۳۱خرداد
هشتمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان های مارکدار

هشتمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان های مارکدار

فراخوان مقالات برای هشتمین گردهمایی سازندگان و معماران ساختمان های مارکدار با محوریت بعد اقتصادی ساخت و ساز در بخش خصوصی