تدفین مجید عبدالباقی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ Wednesday, 10 August , 2022

تدفین مجید عبدالباقی

15مرداد
نبش قبر مجید عبدالباقی توسط خانواده قربانیان

نبش قبر مجید عبدالباقی توسط خانواده قربانیان

طی روزهای گذشته افرادی اقدام به نبش قبر مجید عبدالباقی برادر مالک متروپل در محله عطاآباد دهاقان کرده بودند.