تعبیرخواب | جمهوریت
تاریخ : پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022

تعبیرخواب

20آبان
تعبیر خواب لرزیدن اندام ها

تعبیر خواب لرزیدن اندام ها

به گزارش جمهوریت؛دیدن لرزش اعضای بدن از خواب‌هایی است که معبرین اسلامی برای لرزش هر یک از اعضا تعابیر مختلفی را عنوان کرده‌اند. ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و حضرت دانیال (ع) از این دسته معبرین هستند. تعبیر خواب لرزیدن کل اندام ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او می‌لرزید، دلیل است که سختی بیند. حضرت دانیال گوید: دیدن لرزیدن اندام‌ها […]