تعبیر خواب قیچی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021

تعبیر خواب قیچی

10شهریور
تعبیر خواب قیچی زدن مو

تعبیر خواب قیچی زدن مو

به گزارش جمهوریت؛تعبیر خواب قیچی می‌تواند اشاره به قاطعیت و کنترل زندگی بیداری بیننده خواب داشته باشد. در برخی موارد قیچی در خواب نشانه جدایی، خشم و یا زبان نیشدار است. تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید: قیچی: اظهار نظرهای گزنده و تند، بدبینی، زبان نیشدار، خشم، خودخواهی، گاهی به استقلال و جدایی اشاره می‌کند. چنانکه قیچی […]

23تیر
تعبیر خواب قیچی

تعبیر خواب قیچی

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه […]