تعبیر خواب چکش | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۰ Saturday, 4 December , 2021

تعبیر خواب چکش

10تیر
تعبیر خواب چکش

تعبیر خواب چکش

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد. تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی چکش در خواب های ما عاملی قاطع و نیرومند است . این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن […]