تعبیر خواب گربه | جمهوریت
تاریخ : پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021

تعبیر خواب گربه

17فروردین
گربه‌ها نام خود را می‌دانند

گربه‌ها نام خود را می‌دانند

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که گربه‌ها نام خود را متوجه می‌شوند و اگر هنگامیکه نام آنها را صدا می‌زنید آنها به شما توجه نمی‌کنند به دلیل خوی سرد و غیردوستانه آنها در برخی اوقات است

02مرداد
تعبیر خواب گربه چیست؟

تعبیر خواب گربه چیست؟

اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.