تعبیز خواب | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021

تعبیز خواب

10مرداد
تعبیر خواب افتادن چیست ؟

تعبیر خواب افتادن چیست ؟

به گزارش جمهوریت ؛افتادن در خواب به طور کلی نشانه‌ای از تنزل و یا آسیب و زیانی است که به بیننده خواب و اطرافیان او وارد می‌گردد. خطراتی که زندگی ما را در دنیای بیداری تهدید می‌کنند می‌توانند به صورت نمادی از افتادن از جایی خود را نمایش دهند. تعبیر خواب افتادن منوچهر مطیعی تهرانی […]