تاریخ : یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ 17 رجب 1442 Sunday, 28 February , 2021

تقی آزاد ارمکی

۱۳خرداد
کم‌جانی و کم قدرتی در هر دو جریان سیاسی شناسنامه دار

کم‌جانی و کم قدرتی در هر دو جریان سیاسی شناسنامه دار

جمهوریت – تسنیم نوشت: استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران معتقد است شاهد یک کم‌جانی و کم قدرتی در هر دو جریان سیاسی شناسنامه دار در کشور هستیم. بخش هایی از گفتگو با تقی آزاد ارمکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جامعه‌شناس سیاسی درباره آرایش سیاسی جریان‌ها در شرایط فعلی کشور و تاثیر آن بر انتخابات […]

۲۸اردیبهشت
تقی آزاد ارمکی: کرونا، روحانی را نجات داد

تقی آزاد ارمکی: کرونا، روحانی را نجات داد

جمهوریت – روزنامه اعتماد نوشت : تقی آزاد ارمکی – جامعه شناس: همبستگی ایجادشده در مرحله کنونی، نوعی بازگشت جامعه به نظام سیاسی یا نوعی لختی اجتماعی است. یعنی جامعه در اثر مواجهه با کرونا از رادیکالیسم سیاسی فاصله گرفته است. اگر حضور کرونا استمرار پیدا کند، فقیر و غنی معنی پیدا می‌کند چون محدودیت […]