تاریخ : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ 18 رجب 1442 Monday, 1 March , 2021

توزیع ارز دولتی دلار 4200 تومانی

۱۰اردیبهشت
قربانعلی، ۴۰۰۰میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی را به جیب زد

قربانعلی، ۴۰۰۰میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی را به جیب زد

این روزنامه نوشت: در هفته‌های گذشته، با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۹۷ از سوی دیوان محاسبات، وضعیت تأمل برانگیز شلختگی مالی دولت در بخش‌های مختلف و به خصوص در بخش توزیع دلارهای دولتی، بیش از پیش آشکار شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تفریغ بودجه ۹۷، مربوط به توزیع ارز دولتی- دلار ۴۲۰۰ تومانی- بود. […]