تاریخ : شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ Saturday, 16 October , 2021

جمعیت

۱۹مهر
مردان مجرد بیشترند یا زنان مجرد؟

مردان مجرد بیشترند یا زنان مجرد؟

در مقابل هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج ۱۹۱ پسر در سن ازدواج داریم و می‌توان گفت نسبت پسران ازدواج نکرده دو برابر دختران است.