جوانفکر | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

جوانفکر

20تیر
ساختمان ولنجک حق احمدی نژاد است!
جوانفکر:

ساختمان ولنجک حق احمدی نژاد است!

هیچ فشار و دستوری برای تخلیه برای ما نیامده است و این یک روال است که ساختمانی در اختیار هر رئیس جمهوری، قرار بگیرد.