حسابرسی عملکرد | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰ 26 ذو الحجة 1442 Wednesday, 4 August , 2021

حسابرسی عملکرد

۱۳تیر
گام مهم دیوان محاسبات در ارتقای کیفیت گزارش های تفریغ بودجه

گام مهم دیوان محاسبات در ارتقای کیفیت گزارش های تفریغ بودجه

در حالی که نظامات کنترل و پایش در دنیا، دارای سطوح مختلفی هستند، تا پیش از این و در تمام ادوار فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد، نقش بسیار کمرنگی در نظارت های دیوان محاسبات داشته و کنترل های صورت گرفته بر بودجه های سالانه اغلب محدود به نظام های حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی بوده است.