حسن هانی زاده | جمهوریت
تاریخ : پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022

حسن هانی زاده

10دی
غرامت جنگی ایران از عراق هرگز وصول نمی‌شود/ ایران فاقد پشتوانه بین المللی برای دریافت غرامت است/ نقش مناسبات ایران با سیاستمداران حکومت جدید عراق در فراموشی مساله غرامت
کارشناسی مسائل خاورماینه در گفت و گو با جمهوریت:

غرامت جنگی ایران از عراق هرگز وصول نمی‌شود/ ایران فاقد پشتوانه بین المللی برای دریافت غرامت است/ نقش مناسبات ایران با سیاستمداران حکومت جدید عراق در فراموشی مساله غرامت

حسن هانی‌زاده می گوید نزدیکی‌های سیاسی شخصیت هایی که در راس حکومت عراق هستند و در گذشته به ایران پناهنده بودند ، یکی از موانع پیگیری جدی برای پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران است.