حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس

25دی
شیوه متفاوت افزایش حقوق کارمندان از سال آینده

شیوه متفاوت افزایش حقوق کارمندان از سال آینده

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.