حسین علایی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

حسین علایی

۰۳خرداد
ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر/ مامور به وظیفه یا نتیجه؟

ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر/ مامور به وظیفه یا نتیجه؟

با گذشت حدود 4 دهه از نقطه استراتژیک شکست حصرآبادن و تصمیم ایران برای ادامه جنگ هنوز ابهامات زیادی در اینباره وجود دارد