حقوق عمومی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

حقوق عمومی

۲۳فروردین
حقوق دولتها در جوامع

حقوق دولتها در جوامع

دولت همزمان هم موضوع حقوق اساسي و هم حقوق بين الملل است به طور كلي حقوق عمومي ،دولت را تا مرزهاي قلمروي كه دارد دنبال ميكند و در سر حد اين قلمرو دولت موضوع حقوق بين الملل قرار ميگيرد.