تاریخ : پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021

حمله به تاسیسات هسته ای

۲۱مهر
موضع آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره حمله به تاسیسات هسته ای

موضع آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره حمله به تاسیسات هسته ای

هر نوع حمله ای علیه تاسیسات هسته ای باید محکوم شود.