حمیدرضا سیفی+عبدالملکی وزیر کار | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

حمیدرضا سیفی+عبدالملکی وزیر کار

01خرداد
ماه عسل اروپاییِ مشاور وزیر کار /سند

ماه عسل اروپاییِ مشاور وزیر کار /سند

طبق اطلاعات دریافتی از اردوی سوییس وزارت کار، حمیدرضا سیفی مشاور انقلابی وزیر سوپر انقلابی، همسر دومش، معصومه ردایی که به تازگی (۵ماه) با ایشان ازدواج کرده را نیز بعلاوه دخترش عسل سیفی با خود همراه کرده.