دکتر امید مرادی | جمهوریت
تاریخ : دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022

دکتر امید مرادی

03شهریور
حذف دامپزشکی از شهر؛ بازگشت هفتاد ساله به عقب است

حذف دامپزشکی از شهر؛ بازگشت هفتاد ساله به عقب است

جمهوریت : جداسازی و حذف دامپزشکی از حوزه پزشکی، بهداشت و سلامت عمومی در شهرها، بازگشت به تفکری قدیمیتر از هفتاد سال قبل است؛ چرا که در قانون بهداشت شهری سال ۱۳۲۹ هم میان دامپزشکی، پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی برای وزارت بهداری تفاوت و تضادی مشاهده نمی شد. دکتر امید مرادی، عضو نظام دامپزشکی […]