دکتر علی بیت الهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

دکتر علی بیت الهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی

18دی
خطر تخریب قطب تجاری تهران بر اثر ریزش قنات

خطر تخریب قطب تجاری تهران بر اثر ریزش قنات

اگر نقشه این قنات‌ها را در ذهن تصور کنیم به سمت مناطقی از جمله مناطق ۱۲، ۱۰، ۱۱ و مرکز شهر متمرکز می‌شوند و عمده آن در منطقه ۱۲ است که قطب تجاری، بازار و... کشور است. بسیاری از مراکز تجاری کشور در این منطقه استوار است که این مسئله را پیچیده تر و خطرناک تر می‌کند.