دکتر مهدی مهدویان صدر مدیرعامل جدید شرکت پادیاب طب | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

دکتر مهدی مهدویان صدر مدیرعامل جدید شرکت پادیاب طب

16خرداد
افزودن محصولات دانش بنیان در سبد کالایی پادیاب طب
مهدی مهدویان صدر مطرح کرد:

افزودن محصولات دانش بنیان در سبد کالایی پادیاب طب

دکتر مهدی مهدویان صدر به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پادیاب طب معارفه و از خدمات دکتر بهنام یوسفی مدیر عامل پیشین شرکت پادیاب طب تقدیر شد.