ذره بنیادی جدید | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ مهر , ۱۴۰۱ Wednesday, 5 October , 2022

ذره بنیادی جدید

20خرداد
فیزیکدانان یک ذره بنیادی جدید کشف کردند

فیزیکدانان یک ذره بنیادی جدید کشف کردند

فیزیکدانان ذرات، پیش از این وجود "وضعیت هیگز محوری" را پیش‌بینی کرده بودند و حتی از آن برای توضیح ماده تاریک استفاده کرده بودند، اما این اولین بار است که این ذره مشاهده می‌شود. همچنین این اولین باری است که دانشمندان ایجاد حالتی از ماده را در نتیجه‌ شکست‌های متعدد ‌تقارن مشاهده می‌کنند.