تاریخ : پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021

رسیدن پناهجویان آفریقایی به سواحل اسپانیا

۱۹مهر
رسیدن پناهجویان آفریقایی به سواحل اسپانیا/ عکس

رسیدن پناهجویان آفریقایی به سواحل اسپانیا/ عکس

رسیدن پناهجویان آفریقایی به سواحل اسپانیا/ رویترز