روز کشاورز | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

روز کشاورز

۰۳دی
روز کشاورزی و دهداری

روز کشاورزی و دهداری

یک جستجوی ساده در فضای مجازی بیان گر این واقعیت است که روز اول دی ماه (بعنوان روز کشاورزی و دهیاری ) اتفاق خاصی در سطح کشور که انگیزه ای را برای رسانه ها ایجاد کند تا به انعکاس خبر آن اقدام کنند، نیفتاده است. واقعیت این است که حتی در فضای مجازی هم مراسمی برای این موضوع گرفته نشده تا در رسانه ها انعکاس یابد.متاسفانه باید اذعان کنیم که  اول دی ماه  نه روز کشاورزی بود و نه روز دهداری! حداقل رسانه ها که چیزی برای انعکاس آن نداشتند.