سردار محمد کاظمی رئیس اطلاعات سپاه | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

سردار محمد کاظمی رئیس اطلاعات سپاه

04تیر
رمزگشایی از اهداف تغییر رئیس اطلاعات سپاه

رمزگشایی از اهداف تغییر رئیس اطلاعات سپاه

جابه‌جایی در ریاست سازمان اطلاعات سپاه و قرار گرفتن یک ژنرال نظامی بر رأس آن، نشان از یک بازآرایی برای یک دوره جدید و گامی به پیش دارد