سقراط | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

سقراط

28خرداد
بررسی جایگاه سقراط در فلسفه و روزگار امروز

بررسی جایگاه سقراط در فلسفه و روزگار امروز

برنامه وزین سوفیا که هفتگی از رادیو گفتگو پخش می شود این هفته به بررسی جایگاه سقراط در فلسفه و روزگار امروز پرداخت.