سیدجواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

سیدجواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی

29اردیبهشت
بازداشت شبکه فساد تعدادی از کارکنان دولت

بازداشت شبکه فساد تعدادی از کارکنان دولت

این مدیر خاطی به موجب گزارش مراجع نظارتی و در نتیجه تحقیقات و بررسی های اولیه، مرتکب جرائم مالی و سوء استفاده از بیت المال شده بود که با توجه به مستندات ارائه شده تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و دستگیر شد.