تاریخ : شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰ Saturday, 16 October , 2021

سیدضیاء قاسمی

۲۷مرداد
چرا مردم افغانستان نجنگیدند؟

چرا مردم افغانستان نجنگیدند؟

طالبان برای مدت طولانی قادر به حکومت نخواهند بود. مردم بعد از گذراندن شوک‌های اولیه، به مخالفت با قوانین عصر حجری آن‌ها خواهند پرداخت. هسته‌های نارضایتی شکل خواهد گرفت و ما خواهیم بود و مبارزه‌ای دیگر.