شلیک مامور گشت ارشاد | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

شلیک مامور گشت ارشاد

21خرداد
واکنش به خبر شلیک مامور گشت ارشاد

واکنش به خبر شلیک مامور گشت ارشاد

امیدوارم چنین اتفاق هولناکی صحت نداشته باشد.