شهید قدبیگی لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

شهید قدبیگی لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

30خرداد
توضیح درباره شهادت کارمند وزارت دفاع

توضیح درباره شهادت کارمند وزارت دفاع

شهید قدبیگی متولد ۱۳۷۳ بود و لیسانس مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف داشت.