شیخ رجبعلی خیاط | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

شیخ رجبعلی خیاط

06دی
مهدی چمران؛ تبلیغ عینک‌فروشی یا یاد شیخ رجبعلی خیاط؟

مهدی چمران؛ تبلیغ عینک‌فروشی یا یاد شیخ رجبعلی خیاط؟

روشن است که مهدی چمران بد سلیقگی کرده از شیخ رجبعلی خیاط پدر نکوگویان صاحب عینک‌فروشی یاد نکرده حال آن که می‌توانست بگوید «من اکنون در فروشگاه عینک نکوگویان هستم. 40 سال است که از اینجا خرید می کنم ولی قصدم تبلیغ یک عینک فروشی نیست. می خواهم یاد شیخ رجبعلی خیاط مرد نیکوکار و انسان دوست و عارف و صاحب کرامت را تازه کنم».