صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه

16تیر
قطر حامل پیامی از طرف آمریکا به ایران است

قطر حامل پیامی از طرف آمریکا به ایران است

کارشناس مسائل خاورمیانه در مورد سفر وزیرخارجه قطر با اشاره به اینکه باید منتظر شد و دید ایا در این سفر وزیر خارجه قطر می تواند پیشنهاد ابتکار جدید یا تحولی را ارائه دهد یا نه گفت: بعید نیست که وزیرخارجه قطر خبری جدید از سوی آمریکایی ها برای ایران داشته باشد.