تاریخ : پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021

طرح صیانت از کاربران فضای مجازی

۱۹مهر
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس برای طرح صیانت از فضای مجازی ۲۰هزار فحش خورد

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس برای طرح صیانت از فضای مجازی ۲۰هزار فحش خورد

در یک روز ۱۲۰ هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر ۱۰۰ میلیارد پیج هم ساخته می شد ما کار خودمان را خواهیم کرد.