عبدالرحیم صاحب الفصول | جمهوریت
تاریخ : دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022

عبدالرحیم صاحب الفصول

23آذر
ساخت مستند گردشگری غذاهای مردم ایران
مستند بسیارسفر باید ؛

ساخت مستند گردشگری غذاهای مردم ایران

در این مستند تلاش بر این است که پخش مهمی از غذاهای دارای اهمیت خاص به لحاظ ارزش غذایی و از سوی دیگر در معرض فراموشی است دوباره زنده شود و به سفره ایرانیان عزیز آورده شود