عبدالله رمضان زاده | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

عبدالله رمضان زاده

05دی
ابطحی و رمضان‌زاده: ممنوع الخروجیم

ابطحی و رمضان‌زاده: ممنوع الخروجیم

ابطحی : من ممنوع الخروج نیستم، من در لیستی که در کامپیوتر بزنید جزو ممنوع الخروجی‌ها نیستم، اصل گذرنامه‌ی مرا به من نمی‌دهند. یک مرحله جلوتر از ممنوع الخروجی‌ها هستم