عدالت اجتماعی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ 15 صفر 1443 Wednesday, 22 September , 2021

عدالت اجتماعی

۱۱اردیبهشت
دموکراسی و عدالت اجتماعی

دموکراسی و عدالت اجتماعی

دموكراسي واقعي آنقدر پر ارزش است كه كشورهاي داراي خط مشهاي ديگر نيز سعي دارند اعمال خود را بر اساس دموكراسي جلوه دهند .