تاریخ : پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021

عقد اجاره

۲۵مرداد
طبیعت حقوقی عقد اجاره

طبیعت حقوقی عقد اجاره

شناخت صحيح و علمي روابط مالك وً مستأجر مستلزم دقت و احاطه كامل به مقررات اجاره در قانون مدني و ديگر قوانين است