عملکرد دولت سیزدهم | جمهوریت
تاریخ : شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022

عملکرد دولت سیزدهم

21خرداد
همشهری: رضایت از عملکرد دولت سیزدهم ۴۴ درصد است

همشهری: رضایت از عملکرد دولت سیزدهم ۴۴ درصد است

روزنامه همشهری نوشت: نظرسنجی ها می گوید میزان رضایت از عملکرد دولت سیزدهم 44 درصد است