غرامت ایران از عراق | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰ Sunday, 23 January , 2022

غرامت ایران از عراق

26دی
غرامت ایران از عراق گرفتار نوعی تعارف سیاسی شد/هیچ مقامی اختیار بخشش غرامت ایران از عراق را ندارد/ غرامت اعلام شده یک دهم میزان واقعی خسارت ایران بود
فلاحت پیشه در گفت‌وگو با جمهوریت:

غرامت ایران از عراق گرفتار نوعی تعارف سیاسی شد/هیچ مقامی اختیار بخشش غرامت ایران از عراق را ندارد/ غرامت اعلام شده یک دهم میزان واقعی خسارت ایران بود

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم می گوید آسیب دیدگان واقعی جنگ از غرامت بی‌سهم ماندند.

10دی
غرامت جنگی ایران از عراق هرگز وصول نمی‌شود/ ایران فاقد پشتوانه بین المللی برای دریافت غرامت است/ نقش مناسبات ایران با سیاستمداران حکومت جدید عراق در فراموشی مساله غرامت
کارشناسی مسائل خاورماینه در گفت و گو با جمهوریت:

غرامت جنگی ایران از عراق هرگز وصول نمی‌شود/ ایران فاقد پشتوانه بین المللی برای دریافت غرامت است/ نقش مناسبات ایران با سیاستمداران حکومت جدید عراق در فراموشی مساله غرامت

حسن هانی‌زاده می گوید نزدیکی‌های سیاسی شخصیت هایی که در راس حکومت عراق هستند و در گذشته به ایران پناهنده بودند ، یکی از موانع پیگیری جدی برای پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران است.