فاطمی امین | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

فاطمی امین

05تیر
وزیر تهدید پیامکی از سوی نمایندگان را تکذیب کرد

وزیر تهدید پیامکی از سوی نمایندگان را تکذیب کرد

فاطمی امین در جلسه صبح امروز برخی مطالبی که در فضای مجازی مبنی بر اینکه نمایندگان با تهدید و فشار به دنبال انتصاب افراد هستند را تکذیب کرد.