فریدون مجلسی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۴۰۱ Wednesday, 10 August , 2022

فریدون مجلسی

29خرداد
باید به مردم حق داد نارضایتی شان را آشکار کنند

باید به مردم حق داد نارضایتی شان را آشکار کنند

اینکه رای مردم همیشه و در هر شرایطی مهم است، امری طبیعی است. اما مساله این است، حاکمیت باید ساز و کاری در نظر بگیرد که همه سلیقه ها انگیزه رای دادن داشته باشند.