قاتل شینزو آبه | جمهوریت
تاریخ : سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022

قاتل شینزو آبه

19تیر
قاتل شینزو آبه کیست و چه انگیزه ای داشت؟

قاتل شینزو آبه کیست و چه انگیزه ای داشت؟

قاتل اسلحه خود را به کمک قطعاتی ساخت که به صورت برخط خریداری کرده و چندین ماه را صرف برنامه‌ریزی برای این حمله کرده بود.