قاسمعلی ظهیری نژاد | جمهوریت
تاریخ : یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ 12 صفر 1443 Sunday, 19 September , 2021

قاسمعلی ظهیری نژاد

۰۳خرداد
ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر/ مامور به وظیفه یا نتیجه؟

ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر/ مامور به وظیفه یا نتیجه؟

با گذشت حدود 4 دهه از نقطه استراتژیک شکست حصرآبادن و تصمیم ایران برای ادامه جنگ هنوز ابهامات زیادی در اینباره وجود دارد